Băng inox 304 dầy 1.5mm bản 32mm

Cuộn inox 304 dầy 1.5mm khổ rộng 1220mm loại một được gia công xẻ thành bản 32mm
Liên hệ