Tấm inox 304 gia công dập lỗ

Nguyên thuỷ là cuộn inox sau khi cán phẳng cắt thành tấm được gia công dập lỗ với nhiều kích thước và khoảng cách khách nhau
Liên hệ