Tấm inox 304 - 2B

Tấm inox 304-2B
Tấm inox 304-2B, bề mặt 2B do được sản xuất thành dạng tấm nên loại inox này đạt được độ phằng rất cao, chúng thường được sử dụng trong viêc chế tạo thiết bị cơ khí chính xác, hoặc các thiết bị trong ngành y tế, hoá chất...
Liên hệ