Tấm inox 304 dầy 30mm

Tấm inox 304 dầy 30mm phụ vụ cho việc chế tạo các thiết bị chịu áp lực lớn
Liên hệ