Dây inox 304 phi 1mm

Cuôn dây inox 304 phi 1mm dùng đan lưới, buộc các chi tiết trong môi trường acid được công ty VTCN Thái Dương nhập về rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của thị trường
Liên hệ

Sản phẩm liên quan

Lap inox 304/316
Lap inox 304/316
Liên hệ
Vuông đặc 10mm - Hairline
Vuông đặc 20mm inox 304 - HL
Lap inox 304
Lap inox 304
Liên hệ