Gia công xẻ băng cuộn inox 304

Gia công xẻ băng inox từ cuộn inox khổ 1220mm thành cuộn băng theo nhu cầy sử dụng của khách hàng
Liên hệ