Ống đúc inox 304 D60 dầy 16ly

Ống đúc inox 304 D60 dầy 16ly là ống có độ dầy rất lớn không nằm trong tiêu chuẩn, phù hợp với từng việc ứng dung của nhà máy, Công ty VTCN Thái Dương nhập Ống đúc inox 304 D60 dầy 16ly về để phụ vục cho một số nhà máy cần thay thế trong chi tiết máy sản xuất.
Liên hệ