Ống đúc inox 304 - No.1 phi 60 dầy 10mm

Ống đúc inox 304 - No.1 phi 60 dầy 10mm với độ dầy này ống chịu được áp lực rất lớn, Công ty VTCN Thái Dương nhập Ống đúc inox 304 - No.1 phi 60 dầy 10mm về để phụ vụ cho một số nhà máy cần thay thế trong chi tiết máy sản xuất.
Liên hệ