Ống đúc inox 304 phi 48 dầy 12mm

Ống đúc inox 304 phi 48mm với độ dầy lên đến 12 ly là ống có độ dầy rất lớn không nằm trong tiêu chuẩn, phù hợp với từng việc ứng dung của nhà máy, Công ty VTCN Thái Dương nhập về để phụ vục cho một số nhà máy cần thay thế trong chi tiết máy sản xuất.
Liên hệ