Ống đúc inox 304 phi 60 dầy 10mm

Ống đúc inox 304 phi 60 dầy 10mm với độ dầy này ống chịu được áp lực rất lớn, Công ty VTCN Thái Dương nhập Ống đúc inox 304 - No.1 phi 60 dầy 10mm về để phụ vụ cho một số nhà máy cần thay thế trong chi tiết máy sản xuất.
Liên hệ