Ống đúc inox 304 phi 89 dầy 20 ly

Ống đúc inox 304 phi 89mm với độ dầy lên đến 20 ly là ống có độ dầy rất lớn gần như đặc không nằm trong tiêu chuẩn, phù hợp với từng việc ứng dung của nhà máy, Công ty VTCN Thái Dương nhập về để phụ vục cho một số nhà máy cần thay thế trong chi tiết máy sản xuất.
Liên hệ