Ống inox công nghiệp D219 dầy 3mm

Ống inox công nghiệp D219 dầy 3mm được ứng dụng nhiều trong hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước thải , được ứng dụng làm sleeve inox (ống chờ xuyên tường)
Liên hệ