Tê ốp inox 304

Tê ốp inox 304 một số nơi gọi là Đai Khởi Thủy là phụ kiện inox được ứng dụng vào công việc đặc thù của ngành cấp nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải...
Liên hệ